جهت برقراری ارتباط با نازک کاری شباب کردستانی می‌توانید از فرم یا راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنید

آدرس: کردستان، سنندج، خیابان شهدا، جنب پارک شهدا، راسته بازار نازک کاران تخته نرد، نازک کاری شباب کردستانی
شباب کردستانی: ۰۹۰۱۲۶۱۰۰۹۴