کسانی که قصد خرید تخته نرد دارند و سری به سنندج زده باشند بدون شک با نازک کاری شباب کردستانی آشنایی دارند. بهترین قیمت خرید تخته نرد همراه با سفارش اتخصاصی را از ما بخواهید.
تخته بازهای ایران و جهان رزومه خانوادگی ما را در ساخت تخته نرد درجه یک میدانند. ما این میراث را از پدر بزرگمان به ارث بردیم و تا به امروز پیرو راه ایشان هستیم. چه افتخاری بیشتر از این که ما به
چهار قاره دنیا تخته نرد کردستانی را ارسال کرده ایم.

محصولات ما عبارت اند از تخته نرد معرق و منبت، تخته نرد میزی ، تخته نرد اعیانی ، تخته نرد درجه یک ، تخته نرد یک بازی ، تخته نرد دوبازی ، تخته نرد ارزان و تخته نرد با سفارش ویژه شما…  ادامه مطلب  … 

دسته‌بندی تخته‌ نرد های نازک کاری شباب کردستانی