تخته نرد اعیانی به تخته نردی گفته میشود که به لحاظ قیمت یک تخته نرد نسبتا گران محسوب می شود.

حال دلیل گران بودن این تخته نرد به چند عامل بستگی دارد که یکی از این عوامل نوع چوب مصرفی می باشد. در این نوع تخته نرد چوب هایی با قدمت بیش از ۷۰۰ سال مورد استفاده قرار میگیرد و کار روی تخته نرد ممکن است تا چند ماه به طول بکشد.

این نوع تخته نرد مخصوص تخته بازهای ایرانی و خارجی است و لذت انداختن تاس را در این تخته نرد آن ها حس می کنند و برای تهیه این نوع تخته نرد همیشه مشتریان خودمان را داریم. همانگونه که در ابتدا گفته شد عاملی که باعث شد یک دسته بندی به نام تخته نرد اعیانی ایجاد کنیم قیمت تخته نرد بود و ممکن است در این دسته تخته نرد میزی و تخته نردهای سفارشی و تخته نرد منبت و معرق هم وجود داشته باشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید