تخته نرد میزی تخته نردی است که به شکل یک میز طراحی میگردد و همراه آن صندلی یا چهارپایه ساخته میشود. طراحی تخته نرد میزی معمولا بصورت ست بوده و در تمام اجزا از چوب های مشخص و مشابه استفاده میگردد. چوبی که در تخته نرد میزی مورد استفاده است معمولا چوب گردو یا کیکم است که از بهترین چوب ها برای ساخت تخته نرد است و از استحکام خیلی بالایی برخوردار می باشد.

در تخته نرد میزی قسمت های تخته نرد همانند بال یا کتاب باز می شوند و معمولا در لایه پایینی آن صفحه شطرنج کار شده است. همچنین در صورتی که مشتری سفارش دهد برای مهره های تخته نرد و مهره های شطرنج کشو ساخته میشود تا از گم شدن مهره ها جلوگیری به عمل آید.  در تخته نرد میزی گاها با توجه به طرحی که داریم یا سفارشی که مشتری میدهد پایه ها بصورت پیچی ساخته میشود تا در صورت نیاز و جابجایی بتوان آن را باز کرد و جابجایی آسان صورت گیرد. تخته نرد میزی معمولا به لحاظ زمان و میزان چوب مصرفی از دسته تخته نردهای گران محسوب می شوند و درکنار کاربرد آن جنبه تجملی و زینتی نیز دارد.

تخته نرد میزی

دیدگاه خود را ثبت کنید