در حال سمباده و پرداخت نهايي پشت تخته نرد گربه وحشي رئال(اين تخته ساخته شده از كميابترين نوع چوب ها) اين تخته معرق كاري شده است و هر يك از چوب ها در كنار هم قرار گرفته سپس رنده شده است تا چنين سطح صاف و بينظيري شكل گرفته

دیدگاه خود را ثبت کنید