بعضی از مشتریان از ما سوال می پرسند که منظور از گره گردو چیست؟

منظور همان بافت هایی است که لایه لایه در طی صدها سال روی هم قرار میگیرد و بر اثر گرمی و سردی و فشار به شکل های مختلفی در می آید.

دیدگاه خود را ثبت کنید