تخته نرد سفارشی

نمایش 1–12 از 22 نتایج

تخته نرد سفارشی تخته نردی است که به سفارش مشتری ساخته می شود. بر روی این تخته نرد میشود عکس افراد یا شکل ها و نوشته های خاص درج گردد.